Skip to main content
Distinctive garden architecture  \  Specialist consultations & garden survey FREE OF CHARGE with the design drawings  \  Contact us

Řadový rodinný domek Nučice - zahrada

cílem návrhu této zahrady bylo zaujmout. Na malém prostoru vytvořit něco koncepčně zajímavého a zároveň praktického pro tamní bydlení. Plocha zahrady byla rozdělena do více dílčích částí, které jsou spolu vzájemně propojeny.

Designovým prvkem tu bezesporu jsou nízké kamenné gabionové zídky, které dodávají na atraktivnosti. Zahrada se buduje v dostupných intervalech, kdy nyní jsou hotové terénní i stavební úpravy a výsadba kosterních dřevin. Na kompletní osázní doplňkových dřevin, trvalek a trav zahrada zatím čeká.

kaorigarden-architektura-nucice-01.jpgkaorigarden-architektura-nucice-02.jpgkaorigarden-architektura-nucice-03.jpgkaorigarden-architektura-nucice-04.jpgkaorigarden-architektura-nucice-05.jpgkaorigarden-architektura-nucice-06.jpgkaorigarden-architektura-nucice-07.jpgkaorigarden-architektura-nucice-08.jpgkaorigarden-architektura-nucice-09.jpgkaorigarden-architektura-nucice-15.jpgkaorigarden-architektura-nucice-17.jpgkaorigarden-architektura-nucice-19.jpg