KOVÁRY

Svažitá přírodě blízká zahrada na kamenném podloží.